مطالب توسط Admin

معرفی

در صنایع تزیینی چوب، هنر کنده کاری نقوش بر روی چوب را منبت کاری (Wood Carving) می گویند و منبت کار (Wood Carver) نیز کسی است که عمل کنده کاری روی چوب را انجام می دهد؛ هر چند نقاشان و معماران نیز نقشی را که اندکی از زمینه خود بلندتر باشد منبت می گویند. به طور […]